รับฝากขาย บ้าน ที่ดิน เชียงราย

teedin3

บริการของเรา
 1. สำรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ พร้อมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ฝากขาย
 2. จัดทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้าย ประกาศ, อินเตอร์เน็ต, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งแลก เปลี่ยนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทนายหน้าต่างๆ เพี่อเพิ่มโอกาสในการขาย
 3.นำผู้สนใจซื้อเข้าชมอสังหาริมทรัพย์ที่ฝากขาย และคัดกรองผู้ซื้อเบื้องต้นให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
 4. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ขายรับทราบทุกระยะ
 5. ดูแลความถูกต้องของสัญญาและเอกสารต่างๆในกระบวนการซื้อขาย
 6. ติดต่อขอสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ
 7. คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ให้ทราบล่วงหน้า
 8. อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 9. บริการเสริมอื่นๆ เช่น จัดหาผู้รับเหมา เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 ทำไมจึงควรใช้บริการของเรา ?
 1. มีที่ปรึกษาในการตั้งราคาขายที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน
 2.มีที่ปรึกษาช่วยวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
 3.เพิ่มโอกาสในการขายด้วยศักยภาพในการโฆษณารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายประกาศ, อินเตอร์เน็ต, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทนายหน้าต่างๆ ทำให้เปิดโอกาสในการเจอกับผู้ซื้อได้มากขึ้น
 4.บริการคัดกรองและนำผู้สนใจซื้อ เข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์แทนเจ้าของบ้าน รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นที่พอใจแก่ทั้งสองฝ่าย
 5 มีมืออาชีพคอยดูแลความถูกต้องของสัญญาและเอกสารต่างๆในกระบวนการซื้อขาย เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
 6.มีผู้ดูแลเรื่องการขอสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ คอยคัดกรองและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ซื้อเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อรองราคา กับผู้ที่ไม่มีความสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
 7.มีที่ปรึกษาที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 8.มีผู้อำนวยความสะดวกต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

 

teedin2

 ที่ปรึกษาด้านการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์

 1.ค้นหาและสำรวจ บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตามความต้องการของท่าน
 2.นำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านให้เลือก
 3.จะทำการนัดหมายเพื่อขอเข้าชมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ (หากมีความสนใจอสังหาริมทรัพย์)
 4.ดำเนินการต่อรองราคากับผู้ขายหรือตัวแทนของผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะ สมตามความต้องการของผู้ซื้อ (ทำสัญญาเสนอซื้อแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ)
 5.ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อ
 6.คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ให้ทราบล่วงหน้า
 7.อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 ทำไมจึงควรใช้บริการของเรา ?
 1.ประหยัดเวลาในการตระเวน หาอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเอง
 2.ได้อสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการมาให้เลือกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 3.มีที่ปรึกษาดูแลความถูกต้องเรื่องสัญญาต่างๆในกระบวนการซื้อเพื่อไม่ให้ ถูกเอาเปรียบจากฝั่งผู้ขาย (หนังสือเสนอซื้อ, สัญญาจะซื้อจะขาย,สัญญาเช่า เป็นต้น)
 4.มีที่ปรึกษาในการขอสินเชื่อจากธนาคาร
 5 มีบริการอำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 6.และที่สำคัญที่สุด บริการที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เราให้บริการ ฟรี
 

ทำไมบริการของเราจึง ฟรี

เนื่องจากค่าบริการในการซื้อขายหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยปกตินั้นจะเป็นภาระความรับผิดชอบของฝั่งผู้ขายหรือ เจ้าของทรัพย์เองเท่านั้น ทำให้ผู้ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มั่นใจได้ว่าหากใช้บริการของเราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่อย่างใดอย่างแน่นอน หากท่านกำลังมองหาบ้านในฝัน เพื่ออยู่เองหรือต้องการลงทุนก็ตาม
 โทรปรึกษาเราสิค่ะที่ : 094-718-5818